Стипендианти

Мирела Иванова

Великобритания

Мирела Иванова е доктор по социална и интелектуална история на Централна и Южна Европа през Средновековието от Историческия факултет на Оксфордския университет в Англия. В момента е младши изследовател по средновековна история в University College, Оксфорд. Научните ѝ интереси са насочени към писмената култура, грамотността, многоезичието и културния трансфер на идеи между езикови общности и политически контексти през Средновековието. Д-р Иванова се интересува и от начините, по които тези теми и този период са разбирани и използвани от националните историографии през 19 и 20 век.

Д-р Мирела Иванова получава бакалавърска си степен по история, както и магистратурата си по късно-антични и византийски изследвания отново от Оксфордския университет. Била е стипендиант в научната библиотека Dumbarton Oaks в Уошингтън и Хиляндарската научна библиотека в Ohio State University, Америка.

Проекти