Настоящи стипендианти

Момчил Методиев

България

Проф. Момчил Методиев, дн, е ръководител на департамент „История“ в Нов български университет, изследовател към Института за изследване на близкото минало, главен редактор на сп. „Християнство и култура“ и академичен консултант към организацията „Софийска платформа“. Интересите му са свързани с историята на комунизма в България с фокус върху Държавна сигурност и историята на Българската православна църква. Автор е на книгите Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници (Рива, 2016 г.), Държавна сигурност – предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери (2016, в съавторство с Мария Дерменджиева), Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава (2008).

Проекти