Стипендианти

Нилай Килинч

Турция

Завършила е бакалавърска степен по международни отношения (Istanbul Bilgi University, Turkey); има магистратура по европеистика (Lund University, Sweden); и докторска степен в областта на миграцията и социалната мобилност (University of Surrey, UK).

Изследователски интереси: миграция и завръщане, турско-европейски отношения, високо-квалифицирана трудова миграция, диаспора, итентичност и принадлежност.

Проекти