Управление и структура

Начало / За нас / Проф. Болаж Тренчени

Проф. Болаж Тренчени

История, Централно-европейски университет

Проф. Болаж Тренчени е професор към Историческата катедра на Централно-европейския университет.

Проф. Тренчени има дълга история на сътрудничество с Център за академични изследвания. Той е един от основателите и активен член на изследователската група „Regional Identity Discourses in Central and Southeast Europe (1775-1945)“, подкрепена от Prince Bernhard Foundation (Холандия) и организирана от ЦАИ през периода от 2001 до 2004 г. Той участва като асоцииран изследовател и в един от първите големи международни проекти на ЦАИ NEXUS.

За периода 2004-2005 той отново е стипендиант на Центъра и работи върху румънския дебат за националния характер през XIX в. Проф. Тренчени успява да получи подкрепата на престижния European Research Council за своя международен проект „Negotiating Modernity: History of Modern Political Thought in East-Central Europe„. Заедно с проф. Мишкова стават инициатори и ръководители на проекта „European Regions and Boundaries. A Conceptual History “ (2012-2013), отново администриран от ЦАИ. Близкото колегиално сътрудничество между ЦАИ и проф. Болаж Тренчени продължава.