Управление и структура

Начало / За нас / Проф. Дирк Лемкул

Проф. Дирк Лемкул

Ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария

От февруари 2008 г. проф. Дирк Лемкул е ръководител на Катедрата по европеистика към Университета в Санкт Гален, Швейцария. В периода между 2001 и 2007 той е старши научен сътрудник към Университета в Цюрих, Института за политически науки и преподавател в Университетите в Берн, Люцерн и в Швейцарския федерален технологически институт. Преподавателските и изследователските му интереси включват теми като европейската интеграция и международните отношения, сравнителна перспектива към европейската интеграция по региони, както и приноса на неправителствения сектор към глобалната политика и транснационализирането на политическите взаимоотношения.