Управление и структура

Начало / За нас / Проф. Раймонд Детрез

Проф. Раймонд Детрез

Славянски и източно европейски изследвания, Университета в Гент, Белгия

От 1991 г. проф. Раймонд Детрез преподава Балканска история в Katholieke Universiteit van Leuven; от 1991 до 1997 проф. Детрез води курс на тема „Кофликтите и тяхната регулация в културно разнородни общества“ в Центъра по европеистика към същия университет. От 1997 до 2013 работи като преподавател по източно-европейска, византийска и пост-византийска история и култура към Университета в Гент. От 2000 г. до пенсионирането си през 2013 г. е ръководител на Центъра за изследване на Югоизточна Европа в Униврситета в Гент. Проф. Детрез има публикации върху историята на Източна Европа и по-точно Балканите, пред-националните общности на Балканите, българо-гръцките отношения в пред-националните времена и върху балканските национализми.

Подробното му академично CV можете да видите ТУК!