Управление и структура

Начало / За нас / Проф. Щефан Трьобст

Проф. Щефан Трьобст

Социална и културна история на Източна Европа, Университета в Лайпциг, Германия

Щефан Трьобст е историк и славист. От 1999 г. е професор към Катедрата за културна история на Източна Европа на Лейцигския университет в Германия, както и съуправляващ директор на Института за глобални и европейски изследвания към същия университет и заместник директор на Лайпцигския център за изучаване историята и културата на Източна и Централна Европа (GWZO). Получава образованието си в Тюбинген и Берлинския свободен университет (тогавашен Западен Берлин), специализира в София (България), Ленинград (днешен Санкт Петербург), Скопие (тогавашна Югославия, днес Северна Македония), Блуумингтън (САЩ). Той е член на Societas Scientiarum Fennica, асоцииран сътрудник на Германиския съвет за международни отношения (DGAP). Някои от последните му публикации включват „Zwischen Arktis, Adria und Armenien. Das östliche Europa und seine Ränder (Köln, Wien, Weimar: Böhlau, 2017), и „West-östliche Europastudien. Rechtskultur, Kulturgeschichte, Geschichtspolitik“ / West-Eastern European Studies. Legal Culture, Cultural History, Politics of History (Leipzig: Leipziger Universitätsverlag 2015).