Минали стипендианти

Светослава Тончева

България

Светослава Тончева е главен асистент в Института по етнология и фолклористика с етнографски музей, Българска академия на науките. Притежава докторска степен по антропология (2012 г.), като по-късно специализира в университета Фридрих Шилер, Йена, Германия (Институт по славистика) и университет Вагенинген (Опазване на околната среда, политика и общество), Холандия. Основните й интереси са насочени към изучаване на религията и околната среда, като най-актуалните обхващат проблемните отношения между хората и природата и в частност конфликтите между хора и мечки в България.

Избрани публикации:

  • Toncheva, S. Redefining human-nature dichotomy: the voice of spiritual-ecological movements in environmentality debate. Антропология/Anthropology. Journal for Socioсultural Anthropology, forthcoming.
  • Toncheva, S. 2019. On the path of the Buddha – specifics and distribution of Buddhism in Bulgaria. – Yearbook of Balkan and Baltic Studies, Vol. 1, 91-107.
  • Toncheva, S. 2017. Inventing religion – New Spirituality and Sacred Places in Bulgaria. In: Darieva, Ts., Kahl, T., Toncheva, S. Sakralität und Mobilität im Kaukasus und Südosteuropa. Verlag der ÖAW. 157-179.
  • Toncheva, S. 2015. Out of the New Spirituality of the Twentieth Century. The Dawn of Anthroposophy, the White Brotherhood and the Unified Teaching. Frank & Timme, Berlin.
  • Тончева, С. 2015. Из новата духовност на 20-ти век. Антропософия, Бяло Братство, Единно учение. София, Парадигма.

Проекти