Минали стипендианти

Славка Каракушева

България

Славка Каракушева има бакалавърска степен по културология (2008 г.), магистърска степен по културна антропология (2010 г.) и докторска степен по културна антропология (2021 г.) от Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Специализирала е в Руския, източноевропейски и евразийски център към Университета на Илинойс в Урбана-Шампейн (2020 г., 2021 г.), и е била гостуващ изследовател в Центъра за югоизточноевропейски изследвания, Университета в Грац (2019 г.), Департамента по нови медии, Университет „Кадир Хас“ (2016 г.) и Центъра за изследване на културни политики и мениджмънт, Университет „Билги“, Истанбул (2014-2015 г.). Интересува се от политики на национално конструиране, миграционни процеси и идентификационни практики, свързани с турските и мюсюлманските общности в България, от културна памет и наследство на малцинствата.

Проекти