Минали стипендианти

Сорин Гог

Румъния

Сорин Гог е социолог и антрополог, и работи в Babeș-Bolyai University в Клуж-Напока, където преподава социални теории, методология на социологическото изследване и социология на религиите. Бил е стипендиант към Helsinki Collegium for Advanced Studies (Финландия), CEU-IAS (Унгария), New Europe College (Румъния), Institut für Wissenschaft der Menschen (Австрия), Max Planck Institute for Social Anthropology (Германия) и University of Fribourg (Switzerland). Една от последните му публикации е редактиран от него сборник, посветен на новите форми на духовност, работното място и нео-либерализма със заглавие ‘Spirituality, Organization and Neoliberalism, Understanding Lived Experiences’, Edward Elgar, публикуван през 2020.

Проекти