Настоящи стипендианти

Страхил В. Панайотов

България

Страхил В. Панайотов следва асирология, египтология, предно-азиатска археология и стара история в Берлин, Хайделберг, София и Торонто. Започва докторантура относно „Месопотамски Амулети“ в Хайделберг, специализира в Берлин и защитава в София. Голяма част от студентските му години в Германия са спонсорирани от престижната стипендия на немския народ – Studienstiftung des deutschen Volkes. Той е бил изследовател в първия проект относно Вавилонска Медицина в Берлин (под крилото на Маркхам Ю. Гелер) – както и куратор по Асирийска Медицина в Британския Музей. Страхил е главен асистент в Българската Академия на Науките.

Основните му интереси са в областта на клинописната медицина и магия, както и разпространението на медицинските познания в древния свят.

Скорошни ключови открития и приноси в рецензирани издания и онлайн публикации:

  • 2023 – 2020. NinMed – online publications of the Nineveh Medical Encyclopaedia (Treatises on Eyes, Ears, Oral, Bronchial, Renal, Rectal, Abdominal regions – transliterations, notes and English translation @ https://build-oracc.museum.upenn.edu//asbp/ninmed/project/index.html
  • 2020. Healing in Images and Texts: The Sickbed Scene. In Patients and Performative Identities: At the Intersection of the Mesopotamian Technical Disciplines and Their Clients, edited by J. Cale Johnson. Eisenbrauns, the Pennsylvania state university press: 129-158
  • 2020. With M. J. Geller. Mesopotamian Eyes Disease Texts: The Nineveh Treatise. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 10. Leiden–Boston: Walter de Gruyter
  • 2018. With L. Vacín. Mesopotamian Medicine and Magic: Studies in Honour of Markham J. Geller. Ancient Magic and Divination 14. Leiden–Boston: Brill
  • 2018. Notes on the Assur Medical Catalogue with Comparison to the Nineveh Medical Encyclopaedia. In Assyrian and Babylonian Scholarly Text Catalogues: Medicine, Magic and Divination, ed. U. Steinert. Die babylonisch-assyrische Medizin in Texten und Untersuchungen 9. Leiden–Boston: Walter de Gruyter: 88-118
  • 2018. Magico-Medical Plants and Incantations on Assyrian House Amulets. In Sources of Evil. Studies in Mesopotamian Exorcistic Lore, ed. G. Van Buylaere, M. Luukko, D. Schwemer and A. Mertens-Wagschal. Ancient Magic and Divination 15. Leiden–Boston: Brill: 192-222

Проекти