Минали стипендианти

Христо Стоев

България

Христо Стоев е доцент във Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитил е докторат в Софийския университет с дисертация върху теоретичната философия на Кант. Специализирал е в Хайделбергския университет Рупрехт Карл, Германия с подкрепа на Германската служба за академичен обмен (DAAD). Основните му теоретични интереси са в полето на трансценденталната философия, феноменологията, социалната философия и философската антропология. Христо Стоев е член и съосновател на ‘Института за българска философска култура’ (ИБФК).

Основни публикации (книги и монографии):

  • Стоев, Х. (2017). Откъм невъзможността на една философска антропология. София: УИ Св. Климент Охридски;
  • Стоев, Х. (2015). Евдемонии. София: Ерго;
  • Стоев, Х. (2010). Понятията в ‘Критика на чистия разум’. Систематичен преглед. София: Изток-Запад;
  • Стоев, Х. (2005). Кант и проблемът за вътрешното сетиво. София: Изток-Запад.

Проекти