Стипендианти

Катрин Борер

Швейцария

Катрин Борер е визуален творец, която работи с различни медии (рисунки, предмети и текстове). Нейните актуални интереси са насочени към различните представи за “дистанция” в контекста на различните схващания за “многообразие”.

Пълно CV