Минали програми

Начало / Програми / Минали програми / Договаряне на модерността: История на…

Договаряне на модерността: История на модерната политическа мисъл в Източна и Централна Европа

Период на активност: 2008 – 2013

Договаряне на модерността: История но модерната политическа мисъл в Източна и Централна Европа

"Договаряне на модерността: История нa модерната политическа мисъл в Източна и Централна Европа" e 5-годишен международен проект на ЦАИ (2008-2013), финансиран от Европейския изследователски съвет (European Research Council, програма "Ideas: ERC Starting Grants"). Целта на този проект е написването на транснационална история на политическата и обществена мисъл в Източна и Централна Европа през модерната епоха. Тази задача предполага изследване на процесите на концептуален пренос както между "център" и "периферия", така и между, и вътре в, отделни европейски "периферии". Така създаденото ново знание предоставя един различен поглед към европейската политическа и обществена мисъл, позовавайки се на регионален и транс-регионален сравнителен подход, и дава по-цялостна и детайлна представа за съдържанието на европейското интелектуално наследство.