Минали програми

Начало / Програми / Минали програми / Концептуална история на европейските региони…

Концептуална история на европейските региони и граници

Период на активност: 2012 – 2014
Телефон: +359 2 9803704
Уеб сайт: http://www.regions.cas.bg

Основна цел на проекта е опитът да се надскочат обичайните дискусии за евристичните стойности на регионите като исторически понятия. Но също така екипът му се стреми да обогати историята на понятията, описвайки не просто траекторията на тези понятия, а контекстуализирайки ги с оглед на променящите се политически, културни и най-вече дисциплинарни рамки. В крайна сметка това начинание ще ни помогне да "темпорализираме" нашата пространствена терминология и в последствие да разберем по какъв начин историческата промяна се капсулира в пространствени категории.

Работният език на проекта е английски! Пълното му описание може да намерите в английската версия на сайта.

Проектът е финансово подкрепен от член на Stifterverband Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft.