Текущи програми

Начало / Програми / Текущи програми / Стипендии „Герда Хенкел“

Стипендии „Герда Хенкел“

Период на активност: 2016 – 2025

Стипендиите „Герда Хенкел“ (2016-2025) са предназначени за учени от полето на хуманитарните и социалните науки с историческа насоченост, идващи от страните на бившия Съветски съюз, Централна Азия и Турция. Няма ограничения върху темата на предлаганите проекти. Изборът сред постъпилите кандидатури се извършва от Академичния съвет на Центъра за академични изследвания в консултация и след одобрението на Фондацията „Герда Хенкел“. Поканите за участие в конкурса се публикуват ежегодно на сайта ни и на страницата на Фондацията „Герда Хенкел“.

Стипендиите „Герда Хенкел“ са с времетраене от пет месеца и подкрепят фундаментални научни изследвания в историческата хуманитаристика и социалните науки. Те са част от Стипендиантската платформа „Advanced Academia“ на Центъра и са предназначени за учени от Азербейджан, Армения, Афганистан, Беларус, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Китай (северните автономни региони), Молдова, Монголия, Русия, Таджикистан, Турция, Тюркемнистан, Украйна, и Узбекистан.

Всеки стипендиант на „Герда Хенкел“ има право на:

  • Стипендия (800 Евро месечно);
  • Настаняване в София, работно място и интернет връзка;
  • Изследователски разходи (до 100 Евро на месец);
  • Пътни разходи от страната на пребиваване и обратно, разходи за виза, застраховка и пр. (до 850 Евро);
  • Изследователско пътуване в чужбина/трета страна в рамките на стипендиантския период – до 1500 Евро (еднократно);
  • Библиотечни услуги;
  • Административна и организационна подкрепа от екипа на ЦАИ.