Текущи програми

Начало / Програми / Текущи програми / Летен институт за изследване на…

Летен институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа

Период на активност: 2023 – 2025

ЦАИ си партнира с „American Council for Learned Societies“ (ACLS) за създаването на Летния институт за изследване на Източно-централна и Югоизточна Европа (SISECSE), за да даде възможност на учените да провеждат изследвания, писане и работа на терен в България и да участват в интердисциплинарни дискусии. През 2023 г., 2024 г. и 2025 г. ACLS и ЦАИ ще съберат водещи учени от Източна Европа и Северна Америка за двуседмична резиденция, чийто домакин ще бъде Американският университет в Благоевград (АУБ).

След като през последните две години международните пътувания бяха ограничени поради пандемията, много учени бяха принудени да отложат изследванията си. SISECSE ще предостави на участващите учени две седмици, които да посветят на собствените си изследвания и писане в съвместна и интердисциплинарна среда. Участниците ще могат също така да предприемат местна работа на терен, включително архивни изследвания, работа в музейни колекции, интервюта, проучвания на място или други форми на събиране на данни. В допълнение към провеждането на собствените си изследвания учените ще имат възможност да участват и в семинари за писане в малки групи, както и в поредица от задълбочени дискусии по широка тема от общ академичен интерес.

Програмата ще покрие разходите за пътуване, настаняване и дневни. От участниците в института се очаква да пребивават на място и да участват във всички планирани събития за периода на института. На учените ще бъдат предоставени и възможности за пътуване на място през това време. Учените трябва да кандидатстват със собствени предложения за научни изследвания чрез онлайн системата на ACLS.

Условия за кандидатстване

Конкурсът ще бъде отворен за учени от всяка област или дисциплина в областта на хуманитарните и интерпретативните социални науки, които провеждат докторантура или напреднали изследвания в региона (Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Чехия, Хърватия, Унгария, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Украйна).

Учените трябва да работят в институции в Северна Америка (САЩ, Канада, Мексико) или в Централна/Източна Европа (вж. списъка по-горе).

Подробности

  • Програмата ще покрие разходите за пътуване, настаняване и дневни за двуседмичния резидентен институт.
  • От участниците в института се очаква да пребивават на място и да участват във всички планирани събития по време на института.
  • На учените ще бъдат предоставени и възможности за пътуване на местно ниво през това време.
  • Учените трябва да кандидатстват със собствени предложения за научни изследвания чрез онлайн системата на ACLS.

Информация за това как да кандидатствате за участие в летния институт можете да намерите на страницата на конкурса.


Тази програма е възможна благодарение на дарението на Карл и Бети Пфорцхаймер.