Книги и публикации

Начало / Публикации / История на съвременната политическа мисъл…

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018

История на съвременната политическа мисъл в Централна и Източна Европа. Том II: Договаряне на модерността през ‘краткия двадесети век’ и отвъд, Част II: 1968-2018
Редактор(и): Болаш Тренчени, Михал Копечек, Лука Лисяк Габриелчич, Мария Фалина, Моника Баар
Издател: Оксфорд Юнивърсити Прес (2018)
Език: Английски