Книги и публикации

Начало / Публикации / Манастирската икономика през вековете: управление,…

Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции

Манастирската икономика през вековете: управление, модели и тенденции
Редактор(и): Румен Аврамов, Александър Фотич, Елиас Коловос, Фокион П. Коцагеоргис
Издател: Център за академични изследвания – София (2021)
Език: Английски

Език: Английски

ISBN: 978-619-91841-0-3;

Книгата е предназначена за читатели с икономически и исторически интереси. Авторите, включени в книгата, стъпквайки на добре познатата Веберова теза за ролята на протестантизма в развитието на капитализма, се занимават с манастирската икономика, за да оценят нейното влияние върху икономическото поведение в по-общ контекст. Този въпрос се разглежда през ключови икономически понятия като рационалност, държавна намеса, networking, agency и управление. В тома са включени текстове върху Византия, Османската империя, Юго-източна Европа и ранно-модерна Западна Европа. Оцеляването и съхранението на манастирското богатство се възприема като пример за успешно провеждани имотни сделки, управление на паричните потоци и връзките с различни финансови институции. Също така, изследванията се фокусират върху икономическия ефект от привилегированите отношения на манастирите със светските власти. Най-подир, повдигаме въпроса по какъв начин манастирската икономика все още оказва влияние върху съвременния свят.

За допълнителна информация и поръчка можете да се свържете с [email protected].

Съдържание на английски език.