Книги и публикации

Начало / Публикации / Насилствената асимилация на турците в…

Насилствената асимилация на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците

Насилствената асимилация  на турците в България, 1984 – 1989 г. Размисли върху идеологията, историята, последиците
Редактор(и): Румен Аврамов
Издател: Център за академични изследвания – София (2019)
Език: Български

Стъпвайки върху идеологемите за етнически хомогенна „единна социалистическа нация“ и за повсеместен „български родови корен“, в края на 1984 г. комунистическата власт започва фронтална атака за заличаване на идентичността на турското малцинство в България. След фактическия провал на асимилаторската кампания режимът решава да се освободи от тази общност с други средства, като през лятото на 1989 г. близо 350 хиляди турци са оставени да пресекат границата под натиска на надигащата се националистическа вълна в страната.

Сборникът предлага единадесет гледни точки към генезиса, хода и последиците от събитията от 1984 – 1989 г., които представляват най-мащабното етническо насилие през българския XX в.

Автори: Румен Аврамов, Стефан Дечев, Румен Петров, Лиляна Александриева, Деян Кюранов, Томаш Камузела, Момчил Методиев, Евгения Иванова, Зейнеп Зафер, Любомир Пожарлиев, Антоний Тодоров, Волфганг Хьопкен