Events

Начало / Събития / Дискусионна поредица „Защо Византия?“
Loading Events
31
януари

Дискусионна поредица „Защо Византия?“

31 януари @ 16:30 - 18:00
ул. Стефан Караджа 7В, вх. 3, ет. 2, ап.23
София, 1000
  • This event has passed.

Моля, обърнете внимание, че лекцията ще се проведе на английски!

Център за академични изследвания София (ЦАИ) е домакин на поредица от дискусии на тема

„Защо Византия?“

Третата лекция ще има следното съдържание и насоченост:

„Дълготрайните проблеми с „марката“ Византия: Мисли за империята и нейната наука“

Лектор: проф. Влада Станкович (Белградски университет)

31 януари 2023 г. (вторник), 16:30 ч.

Абстракт на презентацията:

Повече от век след създаването на академичната, институционализирана област на византологията учените, занимаващи се с империята с център Константинопол, все още се борят да дефинират и да постигнат съгласие помежду си дори за основните елементи, принципи, характеристики и особености на Византийската империя, нейната история, култура и изобщо на Византия като исторически феномен. Затрупани от обема и характера на изворите от първа ръка от повече от хилядолетие византийска история, изследователите на Византия изглежда не успяват да се преборят с разбиването на образа на „марката“ Византия, създаден още през Средновековието в Западна Европа и развит през Просвещението, и да преодолеят академичната изолация на научното поле на византологията от по-широката наука за европейското Средновековие. В този принос ще бъдат разгледани три аспекта на трайните проблеми с „марката“ Византия в науката, а и извън нея: а) Византийските източници в съотношение с изучаването и разбирането на Византия; б) Геополитическата и идеологическата позиция на Византия и на въображаемата Византия в съвременната наука и в) Извличането на ползи от самоизолацията на византологията и от затвърждаването на негативния образ на „марката“ Византия.

За дискусионната поредица:

Темата на настоящата дискусионна поредица към Центъра за академични изследвания, озаглавена „Защо Византия?“, се занимава с влиянието и наследството на Източната Римска Империя, устояла на множество вълни от варварски нашествия и просъществувала повече от хилядолетие след падането на западната ѝ половина, преминавайки през цялото Средновековие. Освен Империя обаче, Византия е културно-историческа общност с огромно влияние, която носи елинското, елинистичното и римското наследство или наследства, но вече в християнската им форма, във всички сфери на живота си, предава ги на други народи и живее дълго време след падането си под властта на османските султани. Това влияние придобива силно идентичностен характер – признаван или непризнаван – за много народи, държави и обществени установления. Така се формира и кръгът на нашите интереси: как Византия бива възприемана, изучавана, оценявана и осмисляна. Това става по различни пътища, някои от които се опитваме да проследим, но един от главните е осмислянето ѝ в исторически произведения – летописи, разкази и научни изследвания – както през Средновековието, тъй и до днешния ден. В центъра на нашия интерес е възприемането и осмислянето на феномена „Византия“, а не толкова самият феномен. Това става по различни пътища, само един от които е историографията. Освен към историци, дискусионната поредица е адресирана към представители на различни дисциплини, които имат интерес към Средновековието, Новото време или Късната Античност – литературоведи, лингвисти, изкуствоведи, археолози –  и към всички, за които феноменът Византия би могъл и би трябвало да представлява интерес.

Подробности
Дата: 31 януари
Time: 16:30 - 18:00
Venue
Venue Name: Център за академични изследвания София
Address: ул. Стефан Караджа 7В, вх. 3, ет. 2, ап.23
София, 1000

+ Google Map
Organizer
Organizer Name: Център за академични изследвания София