Events

Начало / Събития / Публични лекции на ЦАИ: проф.…
Loading Events
16
ноември

Публични лекции на ЦАИ: проф. д-р Павел Павлович

16 ноември 2022 @ 17:30 - 19:00
пл. „Славейков“ 4А
София, 1000
  • This event has passed.

Поредицата от публични лекции на ЦАИ се възобновява и ще стартира единадесети цикъл от публични лекции в рамките на програмите Advanced Academia и българо-швейцарските стипендии за млади български учени, като ще се провеждат всяка втора сряда (от 2 ноември 2022 г.) от 17:30 ч. в Американския център на Столична библиотека, пл. “Славейков” 4А. Заповядайте да посетите лекциите на младшите и старшите български стипендианти за академичната 2021-2022 г.

На 16-ти ноември имаме удоволствието да Ви поканим на лекцията на проф. д-р Павел Павлович, който ще представи следната тема:

“Муслим ибн ал-Хаджджадж от Нишапур (поч. 261/875). Критичният светец”

16 ноември 2022 г. (сряда) от 17:30 ч.
Американски Център на Столична библиотека, пл. “Славейков” 4А.

 

Резюме:

Муслим ибн ал-Хаджджадж от Нишапур (поч. 261 г. по хиджра/875 г. сл. Хр.) е прочут събирач на предания (хадиси) за думите и делата на пророка Мухаммад. Своята известност той дължи на ал-Муснад ас-сахих (Правилният сборник с предания за пророка), който мюсюлманите суннити разглеждат като третия най-авторитетен текст след Корана и сборника на Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари (Бухара, поч. 256/870) ал-Джами ас-с³ах³ӣх³ (Правилният сборник). Ал-Муснад ас-сахих дава начало на нова ера в критичния подбор на преданията въз основа на набор от критерии, които Муслим формулира в широко известния Предговор към сборника. Макар че редица съвременници на Муслим не одобряват критичния му подход към разпространените през предходното столетие предания, по-голямата част от които не намират място в сборника, в живота на следващите две поколения учени делото му се увенчава с триумф. Благодарение на грижливо подбраните предания с непрекъснати съобщителни линии (иснади), ал-Муснад ас-сахих се превръща в хранилище на словесните реликви (асар) на пророка Мух³аммад. Гробът на Муслим в родния му град Нишапур в североизточен Иран привлича многобройни поклонници от земите на исляма.

Ал-Муснад ас-сахих и останалите произведения на Муслим изиграват решаваща роля в изработването на нов критичен подход към мюсюлманските предания и техните разказвачи (риджал) и изработването на традиционалистката теология в исляма. Муслим има ключов принос за оформянето на суннитската идентичност през III/IX в.

Скорошни публикации:

  1. Pavel Pavlovitch. Muslim al-Naysābūrī (d. 261/875). The Sceptical Traditionalist (Leiden: Brill, 2023).
  2. Pavel Pavlovitch. Inna Hādhā l-ʿIlma Dīnun fa-’Nẓurū ʿamman Taʾkhudhūna-hu: Religion, Knowledge of Transmitters, and the Tyranny of the High Isnād, JAIS 52 (2022), 211–78.
  3. Pavel Pavlovitch. “The Life and Works of Abū al-Ḥusayn ʿAbd al-Bāqī b. Qāniʿ,” JAOS1 (2021), 1–25, https://doi.org/10.7817/jameroriesoci.141.1.0001
Подробности
Дата: 16 ноември 2022
Time: 17:30 - 19:00
Venue
Venue Name: Американски център, Столична библиотека
Address: пл. „Славейков“ 4А
София, 1000

+ Google Map
Organizer
Organizer Name: Център за академични изследвания София