Calls & News

Home / Calls & News / Vacancy at CAS

Vacancy at CAS

CAS Sofia is currently recruiting a part-time librarian. The candidates could be doctoral or post-doctoral students. For more information, see the advertisement in Bulgarian below.

Център за академични изследвания търси да назначи библиотекар на половин щат. Кандидатите може да са докторанти или пост-докторанти. За подробно описание на длъжността, моля вижте обявата по-долу:

Основни задължения:

• Организира и осъществява системно комплектуване фондовете на библиотеката, като издирва и закупува академична литература.
• Обработва новопостъпилата литература – регистрира в инвентарната книга и сигнира.
• Каталогизира библиотечните фондове – библиографско описание, класифициране и предметизиране на библиотечните материали в електронния каталог.
• Разкрива библиотечния фонд пред читателите посредством актуализиране на каталога в НАБИС.
• Абонира български и чуждестранни периодични издания.
• Абонира онлайн академични бази данни и извършва обучение на читателите за тяхното използване.
• Отговаря на запитванията на читателите и изготвя библиографски справки чрез използване на библиотечен софтуер.
• Осъществява услугите междубиблиотечно заемане на книги (МЗС) и междубиблиотечен обмен на книги с библиотеките-партньори.

Квалификации:

• Висше образование
• С работен опит в библиотека
• Английски език (разговорно ниво)
• Компютърна грамотност (Internet, MS Office, специализиран библиотечен софтуер)

Какво предлагаме:
• работа в международна среда
• половин работен ден
• работа в малък колектив

При проявен интерес за тази позиция, моля изпратете актуална автобиография (CV) и мотивационно писмо на: [email protected]

Краен срок за кандидатстване: 20 юли 2018 г.

*Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.