Текущи програми

Начало / Програми / Текущи програми / Българо-швейцарски стипендии за млади български…

Българо-швейцарски стипендии за млади български учени и представители на българската академична диаспора в чужбина

Период на активност: 2019 – 2024

През 2019 година Център за академични изследвания София стартира нова стипендиантска програма за млади български учени (пост-докторанти и изследователи в началото на кариерното си развитие) от страната, както и за българската научна диаспора в чужбина.

Програмата е резултат от подписан на 8 ноември 2018 г. Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Република България и Държавния секретариат за образование, научни изследвания и иновации на Конфедерация Швейцария. Нейната цел е съвместното укрепване на международния, междусекторния и интердисциплинарния обмен на хора и идеи в академичните среди на основата на високи научни постижения, взаимни ползи и взаимодопълваща се подкрепа.

В съгласие с Меморандума организаторът на програмата Център за академични изследвания София всяка година през ноември месец обявява два конкурса:

  • Пет 9-месечни стипендии за млади български учени от страната и
  • Две 3-месечни стипендии за български учени, работещи в чужбина.

Конкурсите за стипендии се обявяват през ноември на сайта на ЦАИ.